s

Lightning Bolt Tiny Gold Charm (CC3032F)

$ 1.62

Lightning Bolt Tiny Gold Charm (CC3032F)
Lightning Bolt Tiny Gold Charm (CC3032F)
Lightning Bolt Tiny Gold Charm (CC3032F)
Lightning Bolt Tiny Gold Charm (CC3032F)

Lightning Bolt Tiny Gold Charm (CC3032F)

$ 1.62

This listing is for (1) Itty Bitty Gold Filled Lightning Charm

11x3.5mm

26ga Lightning Bolt Charm

Super tiny - makes great super lightweight earrings